Komission ohjeistus kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

EU:n Komissio julkaisu heinäkuussa 2019 ohjeistuksen kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista (nähtävillä täällä). Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on esittää EU:n tuomioistuimen päätösten pohjalta kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista  annetun direktiivin [...]

Ohjelmistopatentointi Euroopassa

Euroopan Patenttivirasto (EPO) on tehnyt neljä uutta ohjelmistopatentointiin liittyvää päätöstä heinäkuussa 2019, lue lisää. Bardehle on koonnut joukon esimerkkejä ohjelmistopatentoinnista EPO:ssa.

Yrityksen pääomistajien tiedot kaupparekisteriin

Useimpien yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus pääomistajistaan eli ns. tosiasiallisista edunsaajistaan 1.7.2019 alkaen ja viimeistään 1.7.2020 ja tämän jälkeen aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat. Tämä ilmoitusvelvollisuus koskee [...]

Osakeyhtiön omistajien vastuun samastaminen, KKO:2015:17

Korkein oikeus on poikkeuksellisessa ennakkotapauksessaan KKO:2015:17 velvoittanut osakeyhtiön omistajan yhteisvastuuseen osakeyhtiön kanssa. Tapauksessa Suomalaisen osakeyhtiön Verkkokaupan katsottiin harjoittaneen osaa liiketoiminnastaan virolaisen rajavastuuyhtiön  Arctechon kautta ja [...]

Mitätön Kilpailukielto Työsopimuksessa, KKO:2014:50

Työntekijä R toimi robotiikka-alalla toimivan K Oy:n palveluksessa 2006 - 2008. Hänen tehtävänimikkeensä oli automaatioinsinööri ja hänen pääasiallisia työtehtäviään olivat robottijärjestelmiin liittyvät ohjelmointi-, huolto ja [...]

Kiinnostaako Immateriaalioikeuksien hallitseminen?

Kiinnostaako Immateriaalioikeuksien hallitseminen? Competumin Pasi Valtonen kouluttaa aiheesta IPR University Centerin  Kahden iltapäivän koulutuskokonaisuudessa 20.11.2013 ja 27.11.2013. Ohjelma Päivä 1 IPR – kuin rahaa laittaisi [...]

Ohjelmistolisenssi liiketuloa verotuksessa

Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisun 2011:101, jonka mukaan tietokone-ohjelmien käyttöoikeudesta ulkomailta saatava tulo on liiketuloa, ei rojaltia. Tapauksessa Suomalainen Yhtiö oli luovuttanut Japanissa, Kiinassa ja [...]

Valokuvan Teostaso

Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa 2011:9 otettiin kantaa kolmen valokuvan teostasoon. Valokuva 1: Valokuvassa on kuvattu mies rakennuksen katolla, valokuvaaja on oivaltanut kyseessä olevan omaperäinen tilanne ja tallentanut kohteen [...]

Muunneltu Valokuva

Tekijänoikeusneuvosto on antanut lausunnon 2011:8, jonka mukaan valokuvan muuntelijalle ei syntynyt uutta tekijänoikeuslain 49a §:n mukaista valokuvaajan oikeutta. Sekä alkuperäiseen että siitä muunneltuun valokuvaan kohdistui alkuperäisen [...]

Go to Top