Tekijänoikeusneuvosto on antanut lausunnon 2011:8, jonka mukaan valokuvan muuntelijalle ei syntynyt uutta tekijänoikeuslain 49a §:n mukaista valokuvaajan oikeutta. Sekä alkuperäiseen että siitä muunneltuun valokuvaan kohdistui alkuperäisen valokuvan valokuvaajan oikeus.

Tapahtumankuvaus: Valokuvaaja vei ottamansa digitaalisen valokuvan muistitikulla valokuvaamoon ja jätti valokuvatiedoston muuntelua varten valokuvaamoon. Hakiessaan muunneltua valokuvaa valokuvaamosta valokuvaaja pyysi saada muunnellun valokuvan (saamansa paperiversion lisäksi) myös tiedostona muistitikulleen. Valokuvaamon edustaja ilmoitti, että valokuvaamo säilyttäisi muunneltua valokuvatiedostoa jotta hakija voisi tehdä valokuvan lisätilaukset valokuvaamosta lisämaksua vastaan.

Valokuvan oikeudellisen suojan arviointi: Tässä valokuvassa on kuvattu tyttö juhlapuvussa seisomassa tuolilla ja siinä  on tavanomainen kuvakulma ja valotus. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kyseinen valokuva ei ilmennä valokuvaajan luovia persoonallisia ratkaisuja eikä se siten ole siinä määrin itsenäinen ja omaperäinen, että se yltäisi teostasoon. Sen sijaan valokuvaajalla on tekijänoikeuslain 49a §:n mukainen oikeus valokuvaan, joka syntyy aina valokuvaajalle, ja jonka perusteella valokuvaajalla on yksinomainen oikeus määrätä valokuvasta, muuttamattomana tai muutettuna.

Ratkaisu: Valokuvaamolle ei ole syntynyt tekijänoikeuslain 49a §:n mukaista oikeutta, kun se on muunnellut valokuvaajan alkuperäistä valokuvatiedostoa. Valokuvaajalla on tekijänoikeuslain 49a §:n mukainen oikeus alkuperäiseen valokuvatiedostoon myös muutettuna eli alkuperäisestä valokuvatiedostosta muunneltuun valokuvatiedostoon.

Lue koko päätös