Competum on IT- ja Teknologiasopimusten asiantuntija, joka säännönmukaisesti avustaa yrityksiä esimerkiksi seuraavanlaisissa sopimusasioissa:

 • Lisenssisopimukset
 • Pilvipalvelusopimukset
 • Jälleenmyyntisopimukset
 • Jakelusopimukset
 • Julkiset hankinnat
 • Puitesopimukset
 • Yhteistyösopimukset
 • Projektisopimukset
 • Toimitussopimukset
 • Konsultointisopimukset
 • Palvelusopimukset
 • Tuki- ja ylläpitosopimukset
 • Alihankintasopimukset
 • Avoimen lähdekoodin sopimukset
 • Ulkoistussopimukset
 • Konsortiosopimukset
 • Tuotekehityssopimukset
 • Teknologiasopimukset
 • Innovointisopimukset
 • Sopimuskiistat