Yhtiöoikeus Blogit

Yrityksen pääomistajien tiedot kaupparekisteriin

Useimpien yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus pääomistajistaan eli ns. tosiasiallisista edunsaajistaan 1.7.2019 alkaen ja viimeistään 1.7.2020 ja tämän jälkeen aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat. Tämä ilmoitusvelvollisuus koskee [...]

Osakeyhtiön omistajien vastuun samastaminen, KKO:2015:17

Korkein oikeus on poikkeuksellisessa ennakkotapauksessaan KKO:2015:17 velvoittanut osakeyhtiön omistajan yhteisvastuuseen osakeyhtiön kanssa. Tapauksessa Suomalaisen osakeyhtiön Verkkokaupan katsottiin harjoittaneen osaa liiketoiminnastaan virolaisen rajavastuuyhtiön  Arctechon kautta ja [...]