Teknologian Suojaaminen

Teknologian suojaamisen työkalu Intellectual Property (IP, Immateriaalioikeudet) on mielenkiintoinen yhdistelmä liiketoimintaa, juridiikkaa ja tekniikkaa.

Competum konsultoi teknologian suojaamisen strategioissa, kehittämisessä ja hallinnoinnissa.  Suojaaminen voi tapahtua esimerkiksi patenteilla tai tavaramerkeillä joita pitää hakea ja hallinnoida maakohtaisesti asiamiesten avulla taikka tekijänoikeuksilla, joita hallinnoidaan pitkälti sopimuksin.

Palveluihin kuuluu mm:

  • Ensiapu ja ensiyhteys IP kysymyksille
  • Immateriaalioikeusstrategioiden, -politiikkojen ja -tavoitteiden luonti ja päivitys yhdessä liiketoiminnan tavoitteiden kanssa
  • Patenttien ja tavaramerkkien hallinnointiin liittyvien prosessien ja toimintasuunnitelmien luonti ja tuki
  • Sopimusneuvotteluiden tuki IP näkökulmasta, esim.  yhteisyritykset, lisensointi, alihankinta, tuotekehitys-, projekti- ja toimitussopimukset
  • Open Source lisenssien ja hallinnoinnin tuki