Ohjelmistopatentointi Euroopassa

Euroopan Patenttivirasto (EPO) on tehnyt neljä uutta ohjelmistopatentointiin liittyvää päätöstä heinäkuussa 2019, lue lisää. Bardehle on koonnut joukon esimerkkejä ohjelmistopatentoinnista EPO:ssa.

Ohjelmistolisenssi liiketuloa verotuksessa

Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisun 2011:101, jonka mukaan tietokone-ohjelmien käyttöoikeudesta ulkomailta saatava tulo on liiketuloa, ei rojaltia. Tapauksessa Suomalainen Yhtiö oli luovuttanut Japanissa, Kiinassa ja [...]

Valokuvan Teostaso

Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa 2011:9 otettiin kantaa kolmen valokuvan teostasoon. Valokuva 1: Valokuvassa on kuvattu mies rakennuksen katolla, valokuvaaja on oivaltanut kyseessä olevan omaperäinen tilanne ja tallentanut kohteen [...]

Muunneltu Valokuva

Tekijänoikeusneuvosto on antanut lausunnon 2011:8, jonka mukaan valokuvan muuntelijalle ei syntynyt uutta tekijänoikeuslain 49a §:n mukaista valokuvaajan oikeutta. Sekä alkuperäiseen että siitä muunneltuun valokuvaan kohdistui alkuperäisen [...]

Patenttiloukkauksen varoituskirjeessä ei saa liioitella

Ruotsin markkinatuomioistuin on antanut päätöksen patenttiloukkauksen varoituskirjeestä (MD 2011:25). Päähuomiot tuomiosta: Jos patentti on vasta haussa ja vireillä eikä myönnetty, ei saa väittää että patenttia on [...]

Valokuvaa muokkaamalla teos

Englannissa Patent County Court on 12.1.2012 antanut ratkaisun koskien valokuvia, joissa oli Lontoon ikonit punainen kaksikerroksinen bussi, Westminster Bridge sekä parlamentti ja Big Ben. "Avainuutuutena" [...]

Painer vs. Standard Verlags GmbH etc

EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO Asiassa C‑145/10 Eva-Maria Painer vastaan Standard Verlags GmbH ym. (Useita vastaajia). Koko tuomio on luettavissa Euroopan Unionin tuomioistuimen sivuilta. Read the full JUDGMENT OF THE COURT [...]

Tekijänoikeuden siirtyminen

Korkeimman Oikeuden Päätöslauselma KKO 2011:92: Kustannusyhtiö oli saanut H:lta käännössopimuksella yksinoikeuden monistaa ja julkaista kaunokirjallisen teoksen käännöksen kirjan muodossa omalla toiminimellään. Käännökseen liittyvät tekijänoikeudet olivat muilta [...]

Go to Top