Useimpien yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus pääomistajistaan eli ns. tosiasiallisista edunsaajistaan 1.7.2019 alkaen ja viimeistään 1.7.2020 ja tämän jälkeen aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat.

Tämä ilmoitusvelvollisuus koskee henkilöitä, jotka joko omistavat yrityksen tai muuten käyttävät määräysvaltaa siinä siten, että:

  1. Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta, tai
  2. Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta tai
  3. Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Tämä uusi ilmoitusvelvollisuus johtuu rahanpesulain ja kaupparekisterilain muutoksista ja EU direktiiviin 2015/849. Lisätietoja kaupparekisterin sivuilta.

Vastaava käytäntö on ainakin Englannissa.  Kts. myös Lexology uutisia aiheeseen liittyen; ulkomaiset sijoittajat voivat joutua rekisteröimään pääomistajansa Englannissa.