Teknologian Suojaaminen

Teknologiayritysten arvo pohjautuu immateriaalioikeuksille. Immateriaalioikeudet mahdollistavat oman tuotteen myynnin ja maineen kerryttämisen omaksi hyväksi, kuten myöskin kilpailevan toiminnan rajoittamisen, kunhan suoja suunnitellaan ja toteutetaan liiketoiminnan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti.

Competum konsultoi teknologian suojaamisen strategioissa, kehittämisessä ja hallinnoinnissa.  Suojaaminen voi tapahtua esimerkiksi patenteilla tai tavaramerkeillä – joita pitää hakea ja hallinnoida maakohtaisesti asiamiesten avulla – taikka tekijänoikeuksilla ja liikesalaisuuksia suojaamalla, joita voi hallinnoida  sopimuksin.

Immateriaalioikeus

Teknologian Suojaaminen ja Kaupallistaminen Sopimuksilla

Sopimukset ovat olennainen osa teknologian suojaamista ja kaupallista hyödyntämistä.  Teknologiasopimuksilla lisensoidaan, jaellaan ja muuten kaupallistetaan teknologiaa ja tuotteita.  Hyvin suunnitelluilla ja toteutetuilla sopimuksilla teknologia kaupallistetaan optimaalisesti riskit halliten.

Competumin  kokemus teknologiasopimuksista auttaa neuvottelemaan ja laatimaan teknologiaa ja liiketoimintaa suojaavia sopimuksia

Sopimusoikeus

Yhtiön Hallinto

Competumista löytyy apua myös  yhtiön hallintoon ja omistamiseen liittyvien lakiasioiden hoitoon. Näitä ovat mm. yhtiökokoukset, hallituskokoukset, osakeannit, osakassopimukset ja liiketoimintakaupat sekä muut omistusjärjestelyt.

Yhtiöoikeus