Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisun 2011:101, jonka mukaan tietokone-ohjelmien käyttöoikeudesta ulkomailta saatava tulo on liiketuloa, ei rojaltia.

Tapauksessa Suomalainen Yhtiö oli luovuttanut Japanissa, Kiinassa ja Koreassa oleville asiakkailleen oikeuden kehittämänsä tietokoneohjelman käyttöön. Asiakkaat olivat käyttäneet tietokoneohjelmaa liiketoiminnassaan. Asiakkailla ei ollut oikeutta myydä tai levittää tietokoneohjelmistoa edelleen. Yhtiön asiakkailtaan saamia suorituksia pidettiin Suomen ja Japanin, Kiinan sekä Korean  välisten verosopimusten tarkoittamina liiketuloina.

Tämä näyttää nyt olevan Suomen verottajan yleinen kanta myytäessä tietokone-ohjelmien käyttöoikeuksia asiakkaille suoraan Suomesta. Jos kuitenkin yhtiöllä on paikallinen jakelija tai tytäryhtiö, joka jälleenmyy käyttöoikeuksia paikallisille asiakkaille, tällaisilta jakelijoilta tai tytäryhtiöiltä Suomeen saatava lisenssitulo on rojaltia.

Käytännön ongelma näissä tapauksissa on, että paikallisten asiakkaiden tehtävä on päätellä, pitääkö käyttöoikeudesta pidättää paikallinen lähdevero vaiko eikö. Kun asiakkaat pidättävät paikallisesti lähdeveron oletuksella että käyttöoikeusmaksu on rojaltia, Suomalainen yhtiö ei saa vähennettyä ao. lähdeveroa kahdenkertaisen verotuksen ehkäisevien sopimusten mukaan, koska Suomessa sitä pidetään liiketulona, eli kyse on eri tulolajista.

KHO totesikin melko suorasanaisesti: ”…  sanotuissa maissa (Japani, Kiina sekä Korea) pidätettyjä lähdeveroja ei voida kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 §:n nojalla hyvittää Suomessa maksuunpantavasta tuloverosta tulon verotusvallan kuuluessa yksinomaan Suomelle, vaikka suoritukset katsottaisiin lähdevaltion kansallisen lainsäädännön nojalla rojalteiksi

Lue koko päätös